WoonGoedkoper

A-Z categorieën index

A

annuïteit

Een annuïteit is een vast bedrag aan rente en aflossing dat periodiek wordt betaald. De annuïteit kan alleen veranderen, indien de rente na afloop van een rentevaste periode wijzigt. Bij financieringen die met annuïteiten worden afgelost, betaal jij tijdens de looptijd een gelijkblijvend bedrag. Omdat de schuld afneemt, bestaat de annuïteit in het begin vooral uit hypotheekrente, en aan het eind vooral uit aflossing.

Terug naar boven

B

begroting

Een begroting is een overzicht van jouw inkomsten en uitgaven. Het geeft inzicht in jouw persoonlijke financiële situatie. Met behulp van een dergelijk overzicht kun jij zien welk deel van jouw inkomen maximaal beschikbaar is voor de hypotheeklasten.

Terug naar boven

C

CHF-norm

De CHF-norm (CHF is de afkorting voor Contactorgaan Hypothecair Financiers) is bepaald door de Nederlandse Vereniging van Banken en vastgelegd in de Gedragscode Hypothecaire Voorzieningen. De CHF-norm geeft de financieel adviseur een handleiding hoe hij kan berekenen hoeveel een consument kan en mag lenen op grond van zijn financiële situatie. De verstrekkingsnorm geldt voor alle aanbieders van hypotheken in Nederland (banken, verzekeraars en pensioenfondsen) en wordt sinds 1 januari 2007 gehanteerd bij het verstrekken van een hypotheek.

Terug naar boven

C

cofinancieringsregeling

Om Startersleningen te kunnen verstrekken leent de gemeente geld bij de bank. Om de kosten hiervan af te dekken is een bepaald budget nodig. Indien de Starterslening lager uitvalt dan het maximum, wordt het bedrag naar rato bepaald. De cofinancieringsregeling houdt in dat gemeente en verkoper van de woning beide 50% van deze kosten bijdragen. Koper en verkoper dienen hiervoor de “Overeenkomst bijdrage VROM Starterslening verkoper” ondertekend bij de gemeente in te leveren ten behoeve van een aanvraagformulier voor een Starterslening. Ten tijde van de eigendomsoverdracht van de woning bij de notaris dient de bijdrage door de verkoper te worden overgemaakt naar de gemeente.

ALGEMEEN REKENVOORBEELD: Bij een Starterslening van € 35.000,- bedragen de kosten € 5.000,-. Bij een Starterslening van € 17.500,- bedragen de kosten voor de verkoper 50% van (€ 17.500,- gedeeld door € 35.000,-) x € 5.000,- = € 1.250,-. De overige 50% komt voor rekening van de gemeente.

Terug naar boven

D

Door*

Met Door, een nieuwe wijze van kopen en verkopen ontwikkeld door Vereniging Eigen Huis, hebben woningeigenaren de mogelijkheid hun woonwens te realiseren en krijgen Starters op de woningmarkt een kans. Verkopers werken samen om de Starter op de woningmarkt in staat te stellen een Starterswoning aan te kopen, zodat iedereen door kan.

Terug naar boven

H

huurtoeslagengrens

Sociale huurwoningen zijn zelfstandige huurwoningen met een kale huurprijs van maximaal >2021: € 752,33 (2020: € 737,14) per maand.

Terug naar boven

K

Koopvariant

Een koopvariant betekent dat jij een woning met bijvoorbeeld korting kunt kopen van een woningcorporatie, projectontwikkelaar of vastgoedmaatschappij. Bij verkoop zal de korting veelal met jou worden verrekend.

Terug naar boven

M

MGE

Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is een koopvorm waarbij meestal een korting wordt gegeven op de marktwaarde van de woning. De bewoner is eigenaar van de woning, maar de woningcorporatie is verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Het woord ‘Gebonden’ verwijst naar het feit dat de eigenaar de woning niet op de vrije markt mag doorverkopen. De eigenaar is verplicht de woning bij verkoop weer terug aan te bieden aan de woningcorporatie. Lags deze weg is de woningcorporatie ervan verzekerd dat zij de woning weer terug in handen krijgt. De woningcorporatie kan de woning vervolgens wél weer op de vrije markt verkopen.

Bij verkoop van de woning aan de woningcorporatie, wordt de winst of het verlies gedeeld tussen de voormalige eigenaar en de woningcorporatie. Dit kan voordelig zijn voor de eigenaar bij een eventuele daling van de woningwaarde deelt de woningcorporatie namelijk dan ook mee in het verlies. Daar staat tegenover dat de eigenaar minder profiteert van een waardestijging, deze waardestiging moet hij voor een deel dan aan de woningcorporatie afstaan.

MVE

MVE staat voor Maatschappelijk Verantwoord Eigendom. Om het kopen van een Starterswoning eenvoudig en aantrekkelijk te maken heeft het WoningBedrijf Rotterdam (WBR) de koopvorm'Maatschappelijk Verantwoord Eigendom' (MVE) geïntroduceerd. Deze koopvorm geeft jou extra financiële zekerheid.

  • Woonstad Rotterdam zorgt ervoor dat jouw huis planmatig wordt onderhouden voor een vast bedrag per maand.
  • Jij profiteert van een voordelige premie op jouw opstalverzekering.
  • Wil jij weer verhuizen? Woonstad Rotterdam koopt dan jouw woning gegarandeerd binnen 3 maanden weer terug! De eerste 5 jaar deelt Woonstad Rotterdam de waardeverandering met jou. Bij de terugkoop ontvang jij dus de oorspronkelijke aankoopprijs plus of min een percentage van de gestegen of gedaalde initiële taxatiewaarde.

Terug naar boven

S

Starters Renteregeling

Met de Starters Renteregeling koopt u een woning van een aangesloten woningcorporatie. Deze schiet 20% van uw maandelijkse hypotheekrente voor. Dat hoeft u alleen terug te betalen als uw woning bij verkoop in waarde is gestegen.Eigen Huis Hypotheekservice heeft deze regeling samen met woningcorporaties ontwikkeld. De Starters Renteregeling geldt voor hypotheekbedragen tot maximaal de grens voor hypotheken met NHG. Circa 45 woningcorporaties bieden woningen aan die gekocht kunnen worden met gebruik van de Starters Renteregeling. De Starters Renteregeling is in 2010 uitgeroepen tot Hypotheekproduct van het Jaar.

Terug naar boven

T

Toewijzingsbrief

In de toewijzingsbrief staan het toegekende bedrag, de looptijd, de maandtermijn vanaf het 4e jaar en het rentepercentage van jouw Starterslening. De brief vermeldt ook de voorwaarden om de Starterslening uitbetaald te krijgen. De toewijzingsbrief is een voorlopige toekenning van de Starterslening.

Terug naar boven

V

verwervingskosten

Verwervingskosten is het totaal van kosten om een woning te kunnen kopen (verwerven). De verwervingskosten bestaan naast de koop-/aanneemsom uit onder andere de overdrachtsbelasting (bestaand huis) plus een vast percentage aan bijkomende kosten, zoals:

  • eventueel meerwerk (nieuwbouwhuis);
  • rente tijdens de bouw (nieuwbouwhuis);
  • notariskosten;
  • makelaarskosten;
  • afsluitkosten;
  • advies en bemiddelingskosten;
  • taxatiekosten

Terug naar boven