WoonGoedkoper

Starterslening

Vaak gestelde vragen

Voordelen Starterslening

Dankzij de Starterslening hebben Starters op de woningmarkt de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden méér geld te lenen voor de aankoop van een Starterswoning.

Starters kunnen met een Starterslening tot maximaal € 70.000 extra lenen. Over de Starterslening is minimaal de eerste 3 jaar géén rente en géén aflossing verschuldigd!

Starterslening berekenen

Maak een afspraak

Laat je begeleiden bij de aankoop van jouw eerste woning door onze Erkend StartersCoach.

Bespaar duizenden euro's op de aankoop van jouw Starterswoning via onze All Inclusive Aankoopbegeleiding. Ontdek of je voor een Starterslening in aanmerking komt, en zo ja, hoeveel je tijdelijk kosteloos extra kunt lenen.

Maak een afspraak

Wat is een Starterslening?

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van jouw Starterswoning en het bedrag dat jij bij een geldverstrekker maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van jouw:

 • inkomen;
 • eigen vermogen;
 • voorwaarden opgesteld door de betreffende gemeente.

Voorwaarden Starterslening

De maximale hoogte van de Starterslening die jij kunt krijgen en de voorwaarden waaraan jij moet voldoen om voor een Starterslening in aanmerking te komen, zijn door jouw gemeente vastgesteld.

In de offerte van de Starterslening zijn aanvullende voorwaarden vastgelegd waar de hypotheek van de 1e geldverstrekker aan dient te voldoen:

 • deze moet net als de Starterslening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden verstrekt;
 • de rentevastperiode bedraagt minimaal 10 jaar;
 • de totale financiering - 1e hypotheek plus Starterslening - moet binnen de verwervingskosten blijven volgens de normen van NHG. De betreffende gemeente/corporatie kan beperkende voorwaarden vaststellen voor de berekening van de verwervingskosten;
 • de hypothecaire inschrijving van de 1e hypotheek mag hoger zijn dan het benodigde bedrag voor de financiering, maar niet hoger dan de maximale verwervingskostengrens van de NHG;
 • zolang als de door SVn aangegane Starterslening niet volledig is afgelost, mag de 1e geldverstrekker geen aanvullende gelden onder verband van de 1e hypotheekstelling ter leen verstrekken aan de schuldenaar;
 • de transportakte en de hypotheekakte voor de 1e hypotheek en de akte voor de Starterslening (2e hypotheek) dienen in de gebruikelijke volgorde, maar ten aller tijde in één en dezelfde afspraak bij de notaris te passeren;
 • aan alle overige gestelde voorwaarden en normen NHG dient te worden voldaan.

Kenmerken van de Starterslening

 • de eerste 3 jaar betaal jij géén rente en géén aflossing voor de Starterslening;
 • de Starterslening kent een rentevastperiode van 15 jaar;
 • de looptijd van de Starterslening bedraagt maximaal 30 jaar;
 • indien jouw inkomen is gestegen ga jij na 3 jaar wél rente en aflossing betalen, een maandlast die past bij het inkomen wat jij op dat moment hebt;
 • afhankelijk van de looptijd is het in het 3e, 6e, 10e en 15e jaar mogelijk een hertoets aan te vragen volgens de uitvoeringsregels van de Starterslening. De hertoets kost ​€ 155,-. Deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen. Alle hiervoor genoemde kosten zijn financieringskosten en daarmee fiscaal aftrekbaar.

Toetsinkomen

Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van jouw bruto jaarinkomen plus dat van jouw eventuele medebewoner. Er is géén maximum gesteld aan het inkomen, maar naarmate jij meer verdient, zal de verstrekking van de Starterslening minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van jouw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke Starterslening op nul wordt vastgesteld.

Kosten Starterslening

De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG rekent hiervoor 'borgtochtprovisie'. De borgtochtprovisie wordt ook berekend over de hoofdsom van de Starterslening. SVn brengt daarnaast ​1,5% afsluitkosten over de hoofdsom van de Starterslening in rekening. Omdat de Starterslening in de vorm van een 2e hypotheek wordt afgesloten, betekent dit dat de notaris jou kosten in rekening zal brengen voor het vestigen van een 2e hypotheek.

SVn - Uitvoering Starterslening

SVn (stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) is een onafhankelijke financiële partner van gemeenten, provincie, woningcorporatie of andere marktpartijen in volkshuisvesting.

SVn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De deelnemers zijn de inhoudelijk en bestuurlijk bepalende kracht. Partners van SVn kunnen geen deelnemer worden. Met hen wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

SVn verstrekt de Starterslening in opdracht van de gemeenten die bij de SVn een fonds hebben ondergebracht. De gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan jij moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. Ook bepaalt de gemeente de maximale hoofdsom van de Starterslening die jij kunt krijgen. De SVn behandelt de aanvraag voor de Starterslening en verzorgt de verdere afhandeling en administratie.

Wanneer jij voldoet aan de door de gemeente gestelde voorwaarden, dan kom jij in aanmerking voor een subsidie in de vorm van tijdelijk gratis Starterslening voor de door jouw aan te kopen Starterswoning!

Contactgegevens SVn

Postadres
Postbus 15
3870 DA Hoevelaken
 
Bezoekadres
Westerdorpstraat 58
3871 AZ Hoevelaken
 
Telefoon, fax en E-mail
T: 033 253 94 36
F: 033 253 94 24
E: kredietverlening@svn.nl
 
Openingstijden
Ma - Do: 8:30 - 17:30 uur
Vr: 8:30 - 16:30 uur